fbpx

51.com.tr SEO Optimizasyon ve ADS Hizmet Sözleşmesi

51.com.tr SEO Optimizasyon Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

İşbu, SEO Optimizasyon ve Site Hızlandırma Hizmeti Sözleşmesi, aşağıda bilgileri bulunan müşteri ve 51.com.tr arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Müşteri, bu sözleşmeyi imzaladığında İşbu sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

Madde 1.1 – Hizmet Sağlayan

Unvan: https://www.51.com.tr

Adres: TEPEÜSTÜ MAH. YALINKENT SK. YALINKENT SITESI D BLOK NO: 8 İÇ KAPI NO: 14 ÜMRANİYE/ İSTANBUL

Telefon: 0546 110 51 51

E-Posta: bilgi@51.com.tr

Madde 1.2 – Müşteri

Unvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Taraflar, aşağıda belirtilen şekil ve şartlar altında mutabık olduklarını ve tam bir anlaşmaya vardıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 2 – Sözleşme Evrakı

Müşterinin tacir sıfatına haiz olması halinde imza sirküsü İşbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

Madde 3 – Tanımlar

Site/Siteler: Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirileceği müşteriye ait xxx adresli internet sitesi/sitelerini ifade eder.

SEO Optimizasyonu: İnternet sitelerini organik aramalarla arama motorlarında iyi sıralanacak şekilde optimize etme işlemidir.

Müşteri: İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmeti 51.com.tr’ye gönderen şirket ya da kişiyi ifade eder.

51.com.tr: İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak olan hizmeti, müşteriye sunan kurumu temsil eder.

Sözleşme: İşbu Sözleşme ve eklerinin bütününü ifade eder.

 

 

Madde 4 – Sözleşme Konusu ve Hizmet Kapsamı

51.com.tr tarafından müşteriye İşbu Sözleşme kapsamında aşağıda yer alan hizmetler sunulacaktır.

 1. Teknik SEO Çalışması
 • Google Analytics Kurulum ve Analizi
 • Seach Console Kurulum ve Analizi
 • Web Site Teknik Analizleri
 • Kırık Link Analizleri ve Optimizasyonu
 • Site Haritası Analizleri
 • Canonical Etiket Analizleri ve Planlama
 • Redirect Analizleri
 • http Durum Kodları Analizleri ve Çözümleri
 • Cache Önbellek Kontrolleri
 • Orphan Page Analizler
 • txt Analizleri
 • Yapısal Veri Analizi ve Planlama
 • Open Graph Analizleri
 • Mobil Uyumluluk ve Kullanıcı Deneyimi Analizleri
 • Site Mimarisi Analizleri
 1. Site İçi SEO Çalışması Planı
 • Anahtar Kelime Analizleri
 • Yan Anahtar Kelime Analizleri
 • İçerik Stratejisi Planlama
 • Title ve Description Analizleri
 • Heading/Başlık Analizleri
 • Duplicate Page Analizi
 • Sayfa Optimizasyonu
 • Plagiarism Kontrolleri
 • Kurumsal Sayfa Kontrolleri
 • Ana Sayfa Otimizasyonu
 • Görsel SEO
 • External Link Analizleri
 • Anahtar Kelime Sıralama Takibi
 1. Site Dışı SEO Çalışması Planı
 • Yüksek Seviye Geri Bağlantılar
 • Rakip Anahtar Kelime Analizleri
 • Gelişmiş Geri Bağlantı Analizleri
 • Sosyal Medya Analizleri
 • WHOIS Kontrolleri
 • Site Güvenlik Analizleri
 • Bing/Yandex Webmaster Kurulumu
 • Google /Bing/Yandex Harita Kaydı

İşbu sözleşmesinin konusu, 51.com.tr tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Talep edilen ürün özellikleri (anahtar kelimeler, talep edilen bütçe) müşteri ile yapılan telefon ya da e-posta görüşmesinde belirtilen isteğe göre belirlenecek ve müşteri tarafından doldurulan bu bilgiler baz alınacaktır.

Madde 5 – Hak ve Yükümlülükler

Madde 5.1 – Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.a. İşbu sözleşmesinin imzalanmasını takiben; müşteri hesabı aktif hale gelir. Müşteri hesabının aktif hale gelmesinin ardından SEO Optimizasyon çalışmaları başlatılır.

5.1.b. Müşteri, SEO optimizasyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan tasarım, yazılım geliştirmeleri, görseller, videolar ve metinler gibi site içeriğini kendisi tedarik etmekle ve bu bilgileri site/sitelere ekleme ile yükümlüdür.

5.1.c. Müşteri, 51.com.tr tarafından sağlanan hizmet tekniklerinin ve bilgilerin telif hakkının 51.com.tr’ye ait olduğunu; bu teknik, yazılım ve bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını, çoğaltılmayacağını ve ticari amaçlarla kullanılmayacağını kabul ve beyan eder.

5.1.d. Müşteri, yapılan çalışmanın içeriği hakkındaki bilgiyi ve çalışmanın tekniklerini 51.com.tr yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz ve hiçbir koşulda üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

5.1.e. Müşteri, 51.com.tr’nin SEO Optimizasyon çalışmalarına, kullandığı teknik ve yöntemlere herhangi bir müdahalede bulunamaz.

5.1.f. Müşteri, site/sitelerde yer alan tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, 51.com.tr’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 5.2 – 51.com.tr’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.a. 51.com.tr SEO uzmanları tarafından müşteri web sitesinin arama motorlarına uygunluğu kontrol edilir.

5.2.b. Müşteri web sitesinin meta ve keywords ayarları yapılır ve müşteri tarafından talep edilen anahtar kelimeler, web sitenin keywordslerine eklenir.

5.2.c. 51.com.tr, site/sitelerin arama motorlarında yapılan aramalarda yer aldığı sonuçları iyileştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmekle yükümlüdür, fakat, 51.com.tr’nin yaptığı SEO Optimizasyon çalışmaları sonucunda site/sitelerin belirli bir kelimede belirli bir sıraya yükseleceğinin garantisini vermemektedir.

5.2.d. 51.com.tr, müşteri tarafından talep edilen ek SEO Optimizasyon çalışmaları için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği süre içinde gerekli çalışmaları ek ücret mukabilinde sağlayacağını beyan eder.

5.2.e. 51.com.tr, 4. maddede belirtilen Sözleşme Konusu ve Hizmeti, 6. maddede belirtilen süre boyunca sağlamayı taahhüt eder.

5.2.f. 51.com.tr, yapılan çalışmanın içeriği hakkındaki bilgiyi ve çalışmanın tekniklerini müşteri ile paylaşma hakkını saklı tutar.

Madde 6 – Sözleşme Süresi

6.1. İşbu Sözleşme’nin süresi ve Sözleşme kapsamında taahhüt edilen SEO hizmetinin süresi 6 ay olarak belirlenmiştir.

6.2. İşbu Sözleşme’nin süresi ve Sözleşme kapsamında taahhüt edilen Site Hızlandırma hizmeti tek seferliğe mahsustur.

6.3. Sözleşme süresi, müşteri tarafından hizmet bedelinin ödenmesi ile başlar. Hizmet bedeli ödenmediği müddetçe 51.com.tr Sözleşme Konusu ve Hizmetleri sunmakla yükümlü değildir.

6.4. Sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar taraflardan birinin Sözleşme koşullarında değişiklik talebinde bulunmaması ve müşterinin Sözleşme süresi sona erdikten sonra da hizmet bedelini ödemeye devam etmesi halinde Sözleşme, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden bedeli ödenen hizmet süresi kadar uzar.

6.5. Her iki taraf, Sözleşme’nin sona erme tarihinden önce Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen telefon ya da e-posta adresleri üzerinden bildirimde bulunarak Sözleşme’nin 6 aylık yeni periyot için yenilenmesi konusunda Sözleşme koşullarında değişiklik talep edebilir. Tarafların mutabakatı ile Sözleşme, mutabık kalınan yeni koşullar ile belirlenen süre kadar uzar. Tarafların talep edilen Sözleşme koşulu değişikliği üzerinde mutabakata varamaması halinde bedeli ödenen hizmet süresi sona erdiğinde Sözleşme sona erer.

6.6. Sözleşme süresinin sona ermesi ya da sürenin sonunda Sözleşme’nin feshedilmesi veya karşılıklı görüşmeler neticesinde Sözleşme uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek site/sitelerin arama sonuçlarında geri sıralara düşmesi ve ziyaretçi kaybetmesi gibi olumsuz sonuçlardan 51.com.tr sorumlu tutulamaz.

Madde 7 – Hizmet Bedeli ve Ödeme

7.1. Hizmet bedeli, optimizasyon yapılacak web sitelerinin içeriklerine göre 51.com.tr tarafından belirlenmekte ve Sözleşme öncesinde teklif formu formatında müşteriye gönderilmektedir.

7.2. Standart hizmet bedeli, aylık ödeme şeklindedir. SEO hizmet bedeli için (aylık) xxx TL hizmet bedeli alınacaktır. Müşteri, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 6 ay boyunca her ayın 1’i ve 5’i tarihleri arasında belirtilen aylık ücretin ödenmesini kabul ve beyan eder.

7.3. Hizmet bedelinin tamamı her bir periyot için iş başlangıcında müşteri tarafından fatura karşılığında 51.com.tr’ye ödenecektir. 7. maddede belirlenen hizmet süresi kapsamında, her periyot başlangıcında müşteri ödeme yapmak durumundadır. Müşteri ödeme yapmadığı durumlarda hizmet sona erdirilir ve sözleşme kapsamında 6 aylık hizmet sürecinin ödenmeyen tutarı toplu olarak hizmet verene ödenmesini beyan eder.

7.4. Hizmet bedeli, 51.com.tr tarafından belirtilen banka hesaplarına ya da ödeme aracılarıyla yapılacaktır. Ödemelerin yapılmaması durumunda 51.com.tr, taahhüt ettiği hizmeti erteleme, durdurma ya da iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 8 – Destek

Müşteri, satın aldığı hizmete ilişkin desteğe ihtiyaç duyması halinde, hizmet süresi boyunca hafta içi 51.com.tr ekibinin mesai saatleri içinde makul bir süre boyunca canlı destek hattı, telefon ve e-posta iletişim kanalları üzerinden doğrudan SEO uzmanlarıyla iletişim kurabilecektir.

Madde 9 – Sözleşmenin Feshi

9.1. İşbu Sözleşme, 6. maddede belirtilen şartlarda yenilenmez ise Sözleşme başlangıç tarihinden 6 ay sonra kendiliğinden sona erer.

9.2. Sözleşme’nin yenilenmesi durumunda taraflardan birinin Sözleşme’nin sona erme/yenilenme tarihinden 5 gün önce ileteceği postayla yazılı olarak veya işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta yoluyla fesih bildirimi ile Sözleşme feshedilmiş olur ve gelecek ay için yenilenmez.

9.3. Müşteri tarafından Sözleşme süresinin bitiminden önce Sözleşme’nin feshedilmesi halinde feshin yapıldığı ayın hizmet ücreti müşteri tarafından talep edilemez. 51.com.tr de Sözleşme’nin feshinin yapıldığı ay süresince Sözleşme Konusu ve Hizmeti sağlamaya devam eder.

Madde 10 – Cayma Bedeli

Müşteri, hizmeti satın aldıktan sonra 1 hafta(7gün) ücretsiz cayma hakkı mevcuttur. Sözleşmenin devreye girdiği tarihten itibaren 1 haftalık sürenin dolması halinde herhangi bir cayma-fesih hakkı yoktur. Müşterinin sözleşmeyi fesih etmek istemesi halinde 6 aylık sözleşmenin bütün ücretini hizmet verene(51.com.tr’ye) 15 gün içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Madde 11 – Devir Yasağı

Taraflar, İşbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı muvafakatini almaksızın bir üçüncü şahsa devir ve temlik edemezler. 51.com.tr tarafından sunulan hizmete ilişkin iç ilişkiler bağlamında birlikte çalışılan çözüm ortakları bu yasağa tabi değildir. Aksi bir durum, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir.

Madde 12 – Gizlilik

Müşterilere ait bilgiler, 51.com.tr tarafından gizli tutulacak ve müşterinin onayı alınmaksızın üçüncü şahıslara iletilemeyecektir. Müşteride 51.com.tr’nin yaptığı çalışmaları üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir, fakat mahkeme, yargı mercii, resmi ve idari kurumlardan gelen yazılı talepler üzerine istenen bilgi ve evraklar, müşteriye yazılı olarak haber vermek koşuluyla ilgili kurumlar açısından gerçekleştirilecektir.

Madde 13 – İthafların Çözümü, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

13.1. İşbu sözleşme ve sözleşmeden kaynaklanan her türlü hukuki ihtilafta yargılama, tahkim, arabuluculuk, uzlaşma vb. süreçler açısından müşteri, 51.com.tr’nin kayıtlarının, defterlerinin, belgelerinin ve de sunacağı bütün bilgi ve evrakların mahkeme, tahkim, icra dairesi, arabuluculuk ve ilgili hukuki kurumlar nezdinde kesin ve tek delil olduğunu, olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, ikrar, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Taraflar, İşbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkili olacağını kabul ederler.

Madde 14 – Tebligat Adresleri ve Delil Sözleşmesi

14.1. Taraflar, İşbu Sözleşme kapsamında yapacakları tüm bildirim ve haberleşmeleri yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla ya da alındığının teyit edilmesi şartı ile posta yoluyla İşbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen taraf adreslerine ve e-posta hesaplarına yapacaklardır.

14.2. Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan ve teyit edilen e-posta adresleri üzerinden yaptıkları yazışmaları, imzalayarak ve tarayarak ya da fotoğraflayarak gönderdikleri Sözleşme metni ve eklerini yazılı delil olarak kabul beyan ve taahhüt ederler.

14.3. Taraflar, İşbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirttikleri posta adresinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyuracaklarını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapacakları tebligatların tarafları bağlayacağını ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

Madde 15 – Yürürlük ve Sözleşmenin İmzalanması

15 (on beş) madde ve 6 sayfadan oluşan İşbu Sözleşme 01/01/2023 tarihinde düzenlenmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, taraflarca okunup, tarafların yetkili olduklarını belirleyen yasal imza sirkülerleri incelenerek yetkili oldukları kabul edilen kişilerce online olarak imzalanmıştır. Sözleşme’nin bir nüshası müşterinin İşbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen e-posta adresine gönderilmiştir.

Yetkili Hizmet Sağlayıcı

Müşteri

İsim – Soy isim

İmza

İsim – Soy isim

İmza

 

51 Dijital Pazarlama Ajansı
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Hızlı Teklif Alın