fbpx

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

51.com.tr (“Şirket” olarak bilinmekte ve anılmaktadır) olarak gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldururken, gerekse başka yollar ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesi içerisinde güvenliğinin sağlanması ve mahremiyetine son derece önem vermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesi çerçevesi içerisinde yasal yükümlülüğümüz gereğince sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, 51.com.tr şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile ilgili işlemlerde, KVKK kapsamında bulunan haklarınızı içermektedir. 51.com.tr şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak “Veri Sorumlusu” sıfatı ile açıklanan bu metni lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Tanımlar

KVKK ve 51.com.tr şirketi kapsamında çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımlar aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

 • İlgili Kişi: İlgili kişi, kişisel verisi işlenen tek gerçek kişidir. Örnek olarak, müşteriler, çalışanlar, çalışan adaylar, iş ortakları, iş ortaklarının yetkilileri ve benzeri.
 • Kişisel Veri: Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir olan, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu sebepten ötürü, tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi, kanun kapsamında değildir. Örnek olarak, isim-soyisim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN), e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası ve benzeri.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ya da kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yollar ile elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir bir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
 • Özen Nitelikli Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, kılık kıyafet, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti, felsefesi inanç, din, mezhep ya da diğer inançlar, vakıf ya da sendika üyeliği ve güvenlik tedbirleriyle ilgili olan veriler ile biyometrik ve genetik veriler, özel nitelikli veriler kapsamında yer almaktadır.
 • Veri Sorumlusu: Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişilerdir.

51.com.tr veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak, 51.com.tr tarafından aşağıda açıklanan kapsamlar bünyesinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

51.com.tr tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

 1. Kimlik Bilgilerine Ait Veriler: Kimlik bilgilerine ait veriler kapsamında isim, soyisim, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (T.C. kimlik numarası, seri numarası, cüzdan numarası, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, hane numarası, sayfa numarası, kayıt numarası, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, vergi numarası, mesleki kimlik bilgisi gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 2. İletişim Verileri: İletişim verileri kapsamında açık adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası ve kurumsal e-posta adresi) gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 3. Finansal Veriler: Finansal veriler kapsamında finansal durum raporu ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, SGK ve İŞKUR tarafından ödenen geçici ödenekler gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 4. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özen nitelikli kişisel veriler kapsamında ceza mahkumiyeti ve/veya güvenlik tedbiri bilgileri/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları ve sağlık beyanı formu, işbaşı sağlık raporu, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni ve hamilelik bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 5. Eğitim Verileri: Eğitim verileri kapsamında öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, transkript bilgileri gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 6. Çalışan Performansına İlişkin Veriler: Çalışma performansına ilişkin veriler kapsamında eğitim ve becerilere ilişkin bilgiler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 7. Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Verileri: Fiziksel mekân güvenlik bilgisi verileri kapsamında fiziksel olarak mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde ve sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 8. Görsel ve İşitsel Veriler (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi harici): Gerçek ve işitsel veriler kapsamında gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları, ses kayıtları gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 9. İşlem Güvenliği Verileri: İşlem güvenliği verileri kapsamında IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 10. Aile ve Yakınına İlişkin Veriler: Aile ve yakınına ilişkin veriler kapsamında evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı/soyadı/T.C. Kimlik Numarası/cinsiyeti/doğum tarihi/görevi/telefon numarası/yakınlarının adı/soyadı/telefon numarası gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 11. Çalışmaya İlişkin Veriler: Çalışmaya ilişkin veriler kapsamında sicil numarası, pozisyonu, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi dairesi numarası, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi ve sicil numarası, BAĞKUR giriş tarihi ve sicil numarası, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün gibi veriler işlenebilmektedir.
 12. İzin Verileri: İzin verileri kapsamında izin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon gibi bilgiler işlenebilmektedir.
 13. İşlenen Diğer Veriler: İşlenen diğer veriler kapsamında askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri gibi bilgiler işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, 51.com.tr şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile birimler, ofisler ya da topluluk şirketleri ile yapılan sözleşmeler; şirketimizin düzenlediği ya da organize ettiği eğitim, seminer ya da organizasyonlara katılımlar; internet siteleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri durumlar, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar ile İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz çeşitli amaçlar ve faaliyetler için işlenmektedir. Bu amaçlar ve faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • Pazar araştırması yapılması
 • Müşteri ilişkileri ile ilgili olan yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Çeşitli hizmetlerin sunulması
 • Sunulan ya da sunulacak olan hizmet gereği müşterilere sistemde kullanıcı tanımlanmasının yapılması
 • Sunulan ya da sunulacak olan hizmetin müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesinin yapılması
 • Sunulan ya da sunulacak olan hizmetin teknik geliştirme ve yasal mevzuat gereği güncellenmesi
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi
 • Satış sonrası destek hizmetinde verilen hizmetin, müşterinin kullanım alışkanlıkları belirlenerek, müşteriye özel olarak değiştirilmesi ve özel çalışmaların yapılması
 • Müşteri talep, istek takibinin yapılması
 • İş birliği yapılan tedarikçiler, iş ortakları ile ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve bu iş birliği taraflarının hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için verilen hizmetler
 • Şirket içerisinde çalışan kişilere kimlik kartı verilmesi, kullanıcı hesabı açılması
 • Şirket içerisinde çalışkan kişilerin yasal yükümlülük gereği verilerinin işlenmesi
 • İstatistiki veriler elde edilerek raporlamaların yapılması ve hazırlanması
 • Finansal ve muhasebesel faaliyetlerin yürütülmesi ve ilerletilmesi
 • Potansiyel müşteri ve müşteri adayları ile iletişim durumunun sağlanması
 • Şirketimizin, sahip olduğu müşterilerini ve potansiyel müşteri adaylarını kampanya, bülten, seminer, eğitim ve sektörel gelişmelerle ilgili mail yoluyla bilgilendirmesi
 • 51.com.tr web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların, web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri içeren teknik bir iletişim dosyasının hazırlanması ve elde edilmesi
 • 51.com.tr şirketimizin yasal yükümlüklerini yerine getirebilmesi
 • Sözleşmelerin ifası
 • 51.com.tr şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi; ürünlerinin tanıtımına yönelik genel ya da kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak; müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda kullanıcılara daha iyi hizmet sağlamak; geri bildirim yapmak ve özel günlerde kutlama paylaşımı, bülten, anket, tanıtım, pazarlama yapmak; elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek ve iletmek
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak ve bu kapsamda hizmet vermek
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim ya da düzeltme taleplerini işleme almak ve sıraya koymak

Belirtilen bu amaçlar ve faaliyetler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan “kişisel veri işleme şartları ve amaçları” dahilinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabilir?

İşlenen kişisel veriler, belirli kişilere, belirli amaçlar ile aktarılabilir. Bu kişiler ve amaçlar aşağıdaki gibidir:

 • 6698 sayılı KVKK 8. maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti kapsamında yasal düzenlemeler sebebiyle talep edilmesi ya da gerekmesi halinde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer bir kısım kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış̧ Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi, kamu tüzel kişileri ile paylaşılır. Aynı zamanda, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış̧ idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz taleple yetkilendirilmiş̧ kişi ya da kurumlar ile de kişisel veriler paylaşılmaktadır.
 • Danışmanlık alınan hukuk büroları ve avukatlar, mali danışmanlar ile sır saklama yükümlülüğü kapsamında gerektiği kadar kişisel verileri paylaşılmaktadır.
 • Kişisel veriler, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalarla, fuar, kongre organizasyon düzenliyorsak organizasyon-konaklama firmalarına aktarılabilir.
 • Toplanan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, varsa bayiler, şubeler, iş ortakları, hissedarlar, iştirakler, üretici firma ve iş bağlantıları ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da şirketin meşru menfaatleri sebebiyle sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verileriniz Yurtdışına Aktarılıyor Mu?

6698 sayılı KVKK 9. maddesine göre kişisel verileriniz sadece;

 • Açık rızanızın bulunduğu
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu, ayrıca KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilir.

Örnek olarak, hizmetin yurt dışındaki bir iş ortağı ya da iş bağlantısı desteğiyle ifa edilecek olması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için kişisel verileriniz; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun iznine tabi olmaksızın; söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Ayrıca, yurtiçinde ya da yurtdışında gerçekleştirilecek; fuar, sempozyum, toplantı planlanması halinde söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için yetkili distribitörü olunan yurtdışında mukim şirket yetkililerinin bilgilerinin yurtiçindeki şirketlere ya da bu tür organizasyonlara katılacak müşteri, tedarikçi, iş ortağı şirket yetkililerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yurtdışına aktarılması durumu gerekebilir. Bu tarz durumlarda mevzuata uygun olarak veri sahibi kişilerin açık rızası ve KVK’nın 8. ve 9. maddesindeki koşullar aranmaktadır. Söz konusu yurtdışına aktarım işlemi için rıza gösterilmediği zaman ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkânsız hale gelebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11. Madde Kapsamında Olan Haklarınız Nelerdir?

İstediğiniz zaman belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile 51.com.tr şirketine başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz. Ayrıca kişisel verileriniz işlenmiş ise bu konuda detaylı bilgi isteyebilirsiniz.
 • Kişisel Veriler Koruma Kanunu’na uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
 • Kişisel Veriler Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar kapsamında bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel Veriler Koruma Kanunu’nun 11. maddesi (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sebebiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ya da Kişisel Veriler Koruma Kanunu’na aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel Veri Haklarının Kullanımı, Başvuru ve İletişim için Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yaptığınız başvurunun ekstra bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 7. maddesi ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı olarak geri bildirim cevabı verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmamaktadır, fakat 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınmaktadır. Başvurunuza geri bildirim olarak verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi durumunda kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılmaktadır.

Başvurunuz kapsamında yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yer alan haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak koşuluyla yazılı olarak 51.com.tr şirketine iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen kapsamlar içerisindeki haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması ya da başkası başvuru yapıyorsanız bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi göstermeniz gerekmektedir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet ya da işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Bu unsurları barındırmayan başvurular, 51.com.tr şirketi tarafından reddedilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler Nelerdir?

Kişisel Veriler Koruma Kanunu’na uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ya da mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinmekte, yok edilmekte ya da anonimleştirerek kullanılmaya devam edilmektedir.

51.com.tr şirketinin işbu aydınlatma metninde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebepler ile değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikleri içeren güncel metin https://www.51.com.tr web sitesinde yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

İletişim

Adres: Kayışdağı cad. hal yolu irfanbey sokak atasever apartmanı no4 daire3 içerenköy ataşehir İstanbul

Telefon: 0546 110 51 51

E-Posta: bilgi@51.com.tr

51 Dijital Pazarlama Ajansı
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Hızlı Teklif Alın